Pryd byddwn ni ar agor?

15 Tachwedd 2019 – 5 Ionawr 2020

Ble’r ydyn ni?

Parc yr Amgueddfa, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3RD.

Amdanom ni

Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe yn ôl am flwyddyn arall – gan ddod â phrofiadau newydd sbon a chyffrous i Abertawe y gaeaf hwn. Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen, a chewch chi ddim profiad tebyg i hwn yn 2019! Gyda chylch sglefrio mawr dan do, stondinau Nadolig traddodiadol, bwyd poeth a diodydd, ac atyniadau ffair – fe fydd digonedd o ddewis i bawb wrth i ni eich paratoi am #hwylyrŵyl

Bydd croeso cynnes er yr oerfel

Ein hatyniadau

Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Darllenwch Gwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn

Group Booking Line: +44 (0)29 2009 9087

General Ticket Line: (+44) 033 3666 3366